...

Jedzenie jak i inne przyjemności uprawiajmy przy każdej sposobności.
Ślimaczyzm jako religia wolności sprzyja jedzeniu i miłości.
Szkoda więc czasu na szukanie pretekstów, wymówek i innych podtekstów.
Kalorii liczenie i obwodu mierzenie nie sprzyja przecież wysokiej samoocenie.
Jedzenie nie daje też takiej radości, gdy przeliczamy je na niepotrzebne aktywności.
Wejdźcie więc do swojej strefy przyjemności i rozgośćcie się tam wygodnie.
Każdego dnia, nie tylko od święta jak wam ktoś pozwoli i ulży w niedoli.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.