...

Co to jest ślimaczyzm?
To wymyślona religia albo filozofia, której hasłem przewodnim jest wszystko wolno.

Skąd wziął się ślimaczyzm?
Ślimaczyzm był od zawsze, jednak jego historia rozpoczęła się od Pierwszych Świętych Objawień Ślimaczych, które miały miejsce pod koniec 2016 w roku w pracowni artystycznej fraktale, w pobliżu Krakowa.
Zostaliśmy wtedy pobłogosławieni wielkim darem – ale też obciążeni wielką odpowiedzialnością – by głosić wszystkim ludziom objawioną nam wtedy prawdę o wolnym życiu.

Jakie są najważniejsze zasady etyczne których przestrzegają ślimaczyści?
Jest to jedyna religia bez zasad, zakazów i nakazów.
Wszystko wolno jest tylko informacją i jest wieloznaczne w polskim języku odnosi się do wolności i (po)wolności.
Warto pamiętać o tym że wolno szybko i wolno zapierdalać.
Wolno też prowadzić rytualne działania mające na celu zwiększenia populacji ślimaków bez muszli na Ziemi oraz krucjatę przeciwko siłom wrogim ślimakom bez muszli. Równocześnie wolno zabijać ślimaki, zjadać je i robić na co się ma tylko ochotę. Bluźnierstwo jest rytualną zaawansowaną praktyką uwalniającą umysł.

Chcę zostać wyznawcą/czynią, czy muszę porzucać swoją dotychczasową religię?
Ślimaczyzm jest z założenia religią inkluzywną, czyli taką, której wyznawanie nie wiąże się z koniecznością rezygnacji z dotychczasowych wierzeń, jakiekolwiek by one nie były.

Jak wygląda podstawowa praktyka religijna?
Wolno wymyślać własne praktyki i wolno też nic nie praktykować.
Początkującym wydaje się ,że trzeba robić wszystko wolno albo nie stosować się do zakazów. Oba ta poglądy kłócą się z ideą wszystko wolno.

Jak wygląda zaawansowana praktyka religijna?
Tego nikt nie wie, to powolna droga bez końca wypełniona doświadczeniami i próbami.

Dlaczego ludzie nazywają ślimaki bez muszli szkodnikami?
Mówią tak bo im wolno.
Jednak nie świadczy to o nich zbyt dobrze, Zarówno w przypadku nieszczęść, jak i szkodliwych zjawisk, zazwyczaj stoi za nimi kombinacja trzech przywar: głupoty, chciwości i pychy. Głupota to brak głębszej refleksji i zrozumienia, w tym przypadku prostej zależności, że głodny ślimak potrzebuje jedzenia. Natomiast chciwość widoczna jest wtedy, gdy samolubni ludzie nie potrafią podzielić się z głodnymi ślimaki zasadzonymi przez siebie roślinami. Z kolei pycha przejawia się w racjonalizacji takiego odrażającego zachowania, każąc ludziom uważać się za lepszą i wyższą formę życia, podczas gdy jest zupełnie odwrotnie. To nie ślimaki bez muszli bezmyślnie zużywają nieodnawialne zasoby i bogactwa naszej planety jednocześnie doprowadzając do degradacji przyrody, tylko człowiek i dlatego w pierwszej kolejności szkodnikami powinniśmy nazywać siebie samych.

Dlaczego ślimaczyzm jest potrzebny światu?
Umieszczenie człowieka w uprzywilejowanej pozycji względem innych stworzeń dzielących z nami planetę Ziemię to podstawowy błąd obecny w doktrynie większości światowych religii. Jest to postawa, którą cechuję niewątpliwa pycha i brak pokory, skutkując brakiem szacunku do świata przyrody. By zaradzić tym problemom ślimaczyzm proponuje zwrot ku teologii nieantropocentrycznej, czyli takiej, która w centrum nie stawia człowieka. Ślimaczyzm zasypuje międzygatunkowe bariery i przywraca ludziom właściwe miejsce w świecie przyrody, którego człowiek jest częścią, a nie władcą i panem.

Jaki jest stosunek ślimaczyzmu do innych religii?
To zależy od wyznawców. Większość z nich ma stosunek obojętny i nie zajmuje się innymi wymyślonymi religiami.
Ślimaczyści bywają jednak bardzo wrażliwi na cierpienia innych i na mowę nienawiści jaką są przykazania i zasady.
Wielu z nich aktywnie działa na rzecz uwolnienia umysłów od poczucia winy i strachu przed karą boską.
Są też tacy dla których inne religie są zabawne w swej absurdalności. Na gruncie polskim jest ślimaczy ruch: Uwolnij Janusza za długo już wisi!

Kim są śluzowce?
To agresywny fundamentalny odłam ślimaczyzmu biorący wszystko dosłownie.

Dlaczego symbolem ślimaczyzmu jest ślimak bez muszli?
Jest to uniwersalny symbol wolności, Ślimaki bez muszli reprezentują wszystkie wolne organizmy.
Ślimaki są obojnakami mają wyrafinowane zwyczaje seksualne, Jak chcesz poczytaj więcej: ślimak symbol wolności.

Kto za tym stoi?
Kasia Ślimak i Barnaba mieli pierwsze udokumentowane objawienia i nie były to zbiorowe halucynacje.
Oni stworzyli podstawy religii i symbole.
Kolejna zasłużoną osobą jest Julia Artmanita która okazała się urodzoną ślimaczystką i jak nikt inny rozumie i praktykuje ślimacze idee.
Jeśli chcesz nam pomóc pisz śmiało


Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.