...

Ślimaki telefonów nie odbierają są na to zbyt wolne.
Możesz nam natomiast wysłać wiadomość ślimaczą pocztą.
Pisz do Barnaby, Kasi Ślimak lub Juli.
Napisany list podajesz dalej aż dotrze do nas, albo do naszej świątyni.
Adres to Skawińska 87 pod Krakowem (Ślimacza 1).
List można też dostarczyć osobiście,zapraszamy na pielgrzymkę.

Napisz do nas od kilku lat czekamy na twoją wiadomość

Google bardzo wolno aktualizuje mapy i dalej jest stary adres z przed roku Wołowice 520.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.