...

Ślimacze gry

Przygotowaliśmy dla was gry
Gry nie mają zasad bo wszystko wolno a zasady to mowa nienawiści!
Jeśli chcesz nas wesprzeć możesz zamówić luksusową wersję obrzędową.
Wszelkie zdobyte tą drogą środki przeznaczymy na używki i inne ślimacze cele.

Gra kostka można ją wyciąć i skleić.
Po bokach są mini gry, po lewej jest szybka wersja
Grasz na własne ryzyko!

Duża gra planszowa, warto ją wydrukować w formacie A3
Jeśli nie rozumiesz tej gry znaczy to nie jest dla Ciebie.
Grasz na własne ryzyko!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.