Święte gesty ślimaczyzmu i inne religie

Inne religie też chcą być fajne i wykorzystują święte gesty ślimaczyzmu.