...

Autonomiczne strefy ślimacze.

Ślimaczyzm to wymyślona religia, której głównym celem jest szerzenie szeroko pojętej wolności.
Zachęcamy więc do tworzenia autonomicznych stref ślimaczych w swoich domach, w miejscu pracy i wszędzie tam gdzie jest dużo zakazów, albo gdzie jest za duży pośpiech. Poniżej jest do pobrania wlepka którą można wydrukować. Można tez samemu stworzyć oznaczenia takiej strefy.

Przykładowe strefa z zlotu „Rainbow family” w Bieszczadach.
To taki tajemniczy ruch neohipisowski a może neoszamański, żyją w lesie i jednoczą się z naturą.
Ciekawe doświadczenie polecam.
Niby też chcą wolności, ale mają bardzo dużo zakazów stąd ta strefa.

a to z restauracji

slow food

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.