...

Ślimacze mydełka „Ślimaczyści”

Pierwsze ślimacze mydełka przygotowane przez Julię.
Może kiedyś będzie je można dostać, teraz leżakują.
Naturalne mydła z ślimaczych foremek.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.