...

Ślimaczyzm to wolność

Ślimaczyzm twoja nowa religia.
Wszystko wolno jedno przykazanie i jedno zalecenie.
Ślimaki lubią latać.Ślimak w kosmosie.Słodka miłość.ślimak i ziemia.
Malowała Anastasija Rotar

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.