Święte gesty ślimaczyzmu i inne religie

inne religie też chcą być fajne.